Op de grens

Op de grens

Voor het zevende keer organiseren we onze Theory U Experience. Dit jaar hebben we ons programma op een aantal punten gewijzigd en een tweedaagse Groepsdynamica toegevoegd. Groepsdynamica & Onderwijs, Groepsdynamica & Leiderschap, daar zijn we eigenlijk doorlopend mee bezig. Toch hebben we dit gek genoeg niet eerder onderdeel gemaakt van ons programma.

Binnen onze Theory U Experience werken we met collega’s lateraal uit de organisatie. Ik heb het voorrecht gehad om met ruim 40 collega’s in twee tweedaagsen te mogen werken met de essentie van groepsdynamica. Het was bijzonder.

Het was niet bijzonder omdat het gedachtengoed nieuw was. Het was bijzonder om twee dagen te werken met de principes van groepsdynamica met collega’s vanuit onze organisatie. Iedereen zet bij aanvang zijn functie uit en gaat als gelijkwaardig mens aan de slag. Hoe mooi zou het zijn als we dat elke dag in onze organisaties kunnen doen?

En vervolgens met de groep de fasen van groepsontwikkeling stap voor stap door. Als in een vertraagde film. Eerst werken aan het belang van “welkom” en “veiligheid”. De bewustwording dat we hier dagelijks (te) weinig aandacht aan besteden is altijd weer confronterend. We zijn vaak al vele stappen verder in ons handelen en vergeten de basis die het met elkaar werken echt nodig heeft. Elke keer weer de confrontatie dat wij als onderwijsmensen vooruit willen en erg bevlogen zijn door de inhoud. Juist dat houdt ons weg van een gezond groepsproces.

Een belangrijk onderdeel is het werken met “de scriptcirkel”. Van welke scripts in ons gedrag kunnen we ons bewust worden? En van de effecten daarvan voor anderen en onszelf. Het verkennen van de oorsprong en het werken aan het doorbreken ervan. 

 

Hieronder een afbeelding van de scriptcirkel zoals gedefinieerd door Piet Weisfelt (Uit de geheimen van de groep-2005)

En wat altijd indruk maakt is het verkennen van grenzen. Ervaren wat je eigen grens is en die van een ander. Je bewust worden van wat het met je doet als mensen over jouw grens heengaan of als jij over de grens van de ander gaat. Dat boos worden daarbij hoort en gezond kan zijn en wat echte boosheid is. En dat de echte ontmoeting altijd op de grens plaatsvindt.

En wanneer we als groep bewust een aantal belangrijke principes toepassen ontstaat er progressie in de groep en ervaren we wat het potentieel van een groep kan zijn. Voor groepsleden en vooral ook de leider van de groep.. De kroon op twee dagen hard werken.

Terugkijken op een mooie training en ervaring die perfect past in het gedachtengoed van onze Theory U Experience geeft een goed gevoel. Maar het gevoel dat overheerst is dat het werken met groepsdynamica echt van belang is om een organisatie goed te laten functioneren.

We sporen dagelijks medewerkers aan om de manier van werken te innoveren, om de ruimte die we geven te benutten, meer initiatieven te ontplooien, verantwoordelijkheid te nemen en vooral ook zelf te sturen. Dat is belangrijk en moeten we vooral blijven doen. Kennis van en ervaring met groepsdynamische processen is eigenlijk een randvoorwaarde om de ontwikkeling van de organisatie daadwerkelijk verder te brengen.

De meeste innovaties in de wijze van werken zijn vaak een volgende fase in de ontwikkeling van een groep of team. Niet iets nieuws of iets anders. En dat vraagt om bewustwording hiervan. Periodiek tijd nemen om actief aan de slag te gaan met de principes van groepsdynamica loont en is de investering meer dan waard. Met als gevolg dat we weer een stapje verder komen in het verwezenlijken van onze dromen.

Route 66 “Bestemming Bereikt”

Route 66 “Bestemming Bereikt”

In 2012 zijn we gestart met een vijfdaags programma dat we “Theory U Experience” hebben genoemd. In vijf dagen gaan we stap voor stap de U door. Aan het einde heeft elke deelnemer zijn eigen prototype – in termen van Theory U – in de wereld gezet. Op dag 6 – 5 maanden later – blikken we terug en brengen we de prototypes weer een stap verder.

Het is elke keer weer ongelofelijk bijzonder om zo’n traject met circa zestig collega’s te doorlopen. Het heeft veel diepgang, altijd weer bijzondere ervaringen, is vaak confronterend en bovenal mooi om dit met collega’s in een veilige setting te doen. Het streelt je ego… Maar in Theory U draait het juist om het loslaten van je ego…. Ruim een jaar geleden organiseerden wij een alumnibijeenkomst voor deelnemers aan onze Theory Experience.

Annemiek Streng maakt vanaf de eerste lichting bijzondere films over de vijfdaagse, primair voor de deelnemers zelf. Voor deze alumnibijeenkomst had Annemiek een compilatie gemaakt van de ervaringen van deelnemers. Storytelling op beeld die we “live” hebben verrijkt met storytelling van deelnemers. Toen werd ons duidelijk dat deelnemers heel graag hun verhaal willen vertellen.

Dus voorbij ons ego hebben we gevraagd wie zijn of haar verhaal wilde vertellen. Dat leverde veel respons op en was de basis voor ons boek. In het boek – van collega’s voor collega’s – staan de verhalen centraal. De essentie van die verhalen is dat er een individuele bestemming manifest geworden is en deze bestemming vaak bereikt is. Ontzettend gaaf dat we dit zo hebben kunnen maken.

De verhalen van deelnemers – en collega’s – bevestigen eens te meer dat het werken met principes van Theory U een meerwaarde heeft. Uiteindelijk tellen de resultaten en we zien dat het werken met deze principes ons als organisatie ook een stap verder brengt.

Ondertussen gaan we door met onze “Theory U Experience” en ontluikt ook “the next step” voor het eigenaarschap en betrokkenheid in onze organisatie. Onze bestemming is nog lang niet bereikt…. We zijn onderweg naar “alle teams een Superschool in 2020”. De kans dat we dat gaan bereiken is vrij groot…..