Hoe pakken we de draad weer op?

Hoe pakken we de draad weer op?

Na 3 maanden gaan we weer met mbo-studenten in onze gebouwen aan de slag. Vanzelfsprekend rekening houdend met alle richtlijnen die er zijn en nog op beperkte schaal. Het gaat gelukkig weer drukker worden in onze scholen.

Het is zo simpel te verwoorden. Als je de teksten van persconferenties of nieuwsberichten leest zou je kunnen denken dat deze versoepeling bijna vanzelf vorm krijgt. Niets is minder waar, en dan doel ik niet op het aanpassen en veilig maken van onze schoolgebouwen. Dat is echt het minste vraagstuk..

We zijn waanzinnig trots op de flexibiliteit en wendbaarheid van studenten en collega’s die ervoor gezorgd heeft dat afstandsonderwijs overal vorm heeft gekregen en is uitgevoerd. We hebben veel geleerd en sommige vernieuwingen zijn in een versnelling gekomen.

Onze studenten hebben drie bijzondere maanden doorgemaakt. En dat is vaak veel meer dan aan de buitenkant zichtbaar is. De thuisomstandigheden van onze studenten zijn vaak complex. Broers en/of zussen die ook op school zitten of studeren en afstandsonderwijs volgen. Ouders die vaak thuis werken. In het begin was dit allemaal nog wat nieuw en vaak nog uitdagend of spannend. Maar deze ervaring heeft zeker op onze studenten in hun ontwikkelingsfase heel veel impact gehad. Met positieve en ook veel mindere of negatieve ervaringen.

Onze collega’s hebben ook drie bijzondere maanden doorgemaakt. Vaak in eenzelfde soort thuissituatie waarin van je wordt verwacht dat je zorgdraagt voor het afstandsonderwijs. Daar kwam nogal eens een rol in het thuisonderwijs van eigen kinderen bij. De grens tussen werk en privé werd al snel een stuk vager. Veel collega’s waren blij toen de basisscholen weer startten, en zij zelf ook weer naar school konden om te werken..

In de afgelopen 3 maanden zijn er prachtige tastbare, en vaak functionele resultaten geboekt. Het gebruik van ICT heeft daar een belangrijke en positieve rol in gespeeld. Tal van onderwijsmensen en wetenschappers benoemen de laatste weken echter in toenemende mate de sociale functie van het onderwijs. De essentie daarvan heeft de afgelopen maanden wat minder aandacht gekregen. Online video meetings zijn echt geen vervanging voor echt contact en de verbinding die ook op anderhalve meter mogelijk is. Hoe creatief ook… Langzaam maar zeker worden we ons weer bewust hoe belangrijk dit eigenlijk is.. 

Ik werk al jaren met een concept deels gebaseerd op Theory U waarin we drie verschillende werelden onderscheiden. Werelden waarin we onderscheid maken tussen Functie, Rol en Betekenis.

Evenwichtige aandacht voor deze drie werelden zorgt voor balans . En in de mooiste variant voor “Flow”. Waarbij we flow definiëren als het gevoel dat dingen vanzelf lijken te gaan.

 

Mijn waarneming is dat er in de achterliggende maanden substantiële onbalans is ontstaan in de aandacht voor de drie werelden. Het zwaartepunt heeft op de functionele wereld, de wereld van acties en resultaten gelegen. De onmogelijkheid van een fysieke ontmoeting heeft de aandacht voor de relationele wereld gereduceerd.

Tegelijkertijd heeft het feit dat veel mensen gedwongen waren thuis te blijven en de ontmoeting met collega’s en vrienden moesten missen in veel gevallen voeding gegeven aan reflectie en bezinning. Dat is aandacht voor de derde wereld waarin we een betekenis hebben.

De interessante vraag die hieruit voortvloeit is wat we te doen hebben nu we elkaar op anderhalve meter weer kunnen ontmoeten. Hoe pakken we de draad op?

Vanzelfsprekend is het inhalen van praktijklessen belangrijk. Of tijd voor studieloopbaanbegeleiding en examens. Dat zal zeker een plek krijgen.

Het herstellen van de balans tussen de drie werelden en wellicht het opruimen of integreren van ervaringen in de achterliggende maanden verdient echter de belangrijkste aandacht. En wat mooi dat hier vanaf 15 juni ruimte voor is. 

En dat geldt niet alleen voor onze studenten, juist ook voor onze collega’s. Immers, zij zijn het die een heel belangrijke rol vervullen voor onze studenten. Dat vraagt elke dag weer veel toewijding. En daarom juist nu ook veel ruimte om hun balans te herstellen.

En dan weer terug naar de ogenschijnlijke eenvoud van de school die weer open gaat. Die eenvoud is betrekkelijk. En vraagt veel zorgt en oprechte aandacht. Daarom is het belangrijk de draad goed op te pakken, dat kan maar één keer. Daarmee leggen we de belangrijkste basis voor de volgende stap vooruit. En komen we samen uit de crisis!

Corona als Katalysator?

Corona als Katalysator?

De werkelijkheid waarin we ons nu bevinden is voortdurend aan verandering onderhevig en net twee weken oud. Een werkelijkheid met veel negatieve aspecten en effecten die we liever niet hadden meegemaakt. Toch zijn er niet alleen negatieve aspecten. Het Coronavirus heeft ook een katalyserend effect op creativiteit en innovaties. Wellicht zelf op transformaties..

In de afgelopen weken is er veel veranderd in hoe we in het middelbaar beroepsonderwijs met onze studenten – kunnen – werken. Was er in eerste instantie sprake van een toenemende aandacht voor hygiëne en groepsomvang, al snel werden onze gebouwen gesloten voor fysieke onderwijsactiviteiten, en niet veel later ook voor fysieke examinering die nog wel RIVM richtlijn proof was.

En hoe gaan we om met deze nieuwe realiteit? Het is niet zo gek dat we massaal ICT toepassingen zijn gaan ontdekken en gebruiken om onderwijs en examinering op afstand te geven en ondersteunen. Het is ronduit spectaculair om te ervaren hoe in maximaal 5 werkdagen bestaand onderwijs is omgebouwd. In veel verschillende uitvoeringsvarianten. Van docenten die voor de camera in het leslokaal digitaal hun les verzorgen tot geheel doordachte interactie webinars en nog veel meer.

Al deze mogelijkheden zijn niet ontstaan na 12 maart, die waren er al. Maar er was blijkbaar onvoldoende aanleiding of noodzaak om ze wel te benutten. Logisch omdat wij als docenten met liefde voor ons vak graag binnen de muren van ons klaslokaal met studenten aan het werk zijn. Logisch omdat de sociale component van onderwijs heel erg belangrijk is, voor vele collega’s een reden voor het vak van docent te kiezen.

Onlogisch omdat de inzet van ICT om efficiënter informatie over te kunnen dragen kan leiden tot tijdsbesparingen die we kunnen benutten om onze studenten beter te begeleiden. Meet ruimte voor echt contact en echte dialoog. Die vraag en behoefte neemt al jaren sterk toe..

Het toepassen van ICT in het onderwijs is een vraagstuk waarmee ik al tijdens mijn studie – toen de pc eind jaren tachtig breed haar intrede deed – werd geconfronteerd. De opkomst van het internet luidde een volgende fase van mogelijkheden in en zo gaat de ICT evolutie continu door en blijft dit vraagstuk actueel.

Een vaak gehoord argument is dat docenten onvoldoende ICT-vaardig zijn om mee te gaan met de toenemende digitalisering. Ik heb daar sterke twijfels bij. Er zijn veel voorbeelden te noemen die deze stelling ontkrachten, de ervaringen van de afgelopen twee weken spreken voor zichzelf: heel studerend Nederland is in één keer volledig digitaal. Natuurlijk lukt dat op ene plek beter dan de ander een de ene docent beter dan de andere…
Weer even terug naar het continue vraagstuk van het toepassen van ICT in het onderwijs. Onderstaand plaatje dateert van begin jaren 90 en onderscheid twee herkenbare dimensies, die van de ontwikkeling in het onderwijs en technologie.

Het zorgt er wellicht voor dat we in ons klassieke “lesscript” blijven hangen. Met dezelfde vraagstukken: Wie was er aanwezig? Hoe registreer ik presentie? Hoe organiseer ik de “online” klas, etc.

 

De meest logische en hanteerbare toepassing van ICT is die langs de lijn van optimalisatie. De techniek stelt ons in staat om processen te automatiseren en efficiënter te communiceren. De docent die nu in een leeg lokaal voor het whiteboard en camera lesgeeft gebruikt ICT op deze manier. Daar hoeft helemaal niets mis mee te zijn.

De interessante vraag is hoe we de mogelijkheden van de techniek kunnen benutten om nieuwe vormen van leren vorm te geven. Andere manieren van denken en anders werken om zo een nieuwe “leerrealiteit“ te ontwerpen. Het gebruiken van ICT als wezenlijk onderdeel van het samenwerkings- en leerproces. Sociale media zijn niet meer weg te denken en maken niet slechts onderdeel uit van ons privébestaan en verdienen een constructief onderdeel van het leerproces te zijn.

Dat in combinatie met de echte ontmoeting, het echte gesprek, de echte verbinding tussen docent en studenten en studenten met elkaar. Het zijn verschillende dimensies die elkaar kunnen versterken en niet uitsluiten.

Hoe mooi zou het zijn als de nieuwe realiteit die ontstaat als katalysator kan dienen om beide dimensies wat vaker bij elkaar te brengen. Het kan bijna niet anders dan dat de aanwezige denkkracht en ondernemerschap onder docenten die zich nu zo manifesteert ervoor gaat zorgen dat komende maanden de basis wordt gelegd voor transformatie naar een nieuwe onderwijsepisode.

Dan kijken we over een aantal jaar niet alleen terug op een heftige en verdrietige periode, maar ook op een momentum waarin we een belangrijke stap gezet hebben naar meer duurzaam en cyclisch leren in het beroepsonderwijs.

Nu en Hier!

Nu en Hier!

Elk jaar organiseren we bij het ROC van Amsterdam – Flevoland een managementconferentie. Dit jaar mocht MBO College Poort gastvrouw zijn voor deze conferentie. Dat vonden we een voorrecht. Zo konden we ons prachtige schoolgebouw niet alleen laten zien maar ook onze gasten laten ervaren hoe het is om een dag in dit mooie gebouw te werken.

Onze conferentie heeft ook elk jaar een thema. Passend bij de stad Almere en de huidige tijdgeest hebben we dit jaar voor het thema Duurzaamheid gekozen, met als titel: De toekomt is Nu en Hier. Want als het over duurzaamheid gaat dan kunnen we wel mooie bespiegelingen over de verre toekomst houden, maar dat heeft weinig zin. De veranderingen gaan immers zo snel dat belangrijk is er nu mee bezig te zijn en in actie te komen.

Als introductie hebben we een korte film over de ontwikkelingen van Almere laten maken, gelardeerd met de visie en passie voor onze mbo-colleges.

Ruud Koornstra  gaf vanuit zijn visie een mooie introductie op de dag en benadrukte dat we nu echt aan de slag moeten om serieuze problemen op te lossen en dat duurzaamheid ook vooral kansen biedt. Daarmee was de toon gezet.

We zijn tijdens de conferentie actief aan de slag te gaan met actuele duurzaamheidsvraagstukken die leven in onze mbo colleges. Ruim tien vraagstukken zijn tijdens de dag beetgepakt in heterogene en multidisciplinaire teams. Langs de lijn van design thinking zijn de vraagstukken verdiept en is er gewerkt aan concrete acties om de vraagstukken verder te brengen.

Risico van dit soort conferenties is dat je een leuke dag hebt met elkaar en dat iedereen de dag erna weer verder gaat waar hij of zij de dag ervoor was gebleven. Daarom was het bijzonder dat Henk Oosterling een sterk en bevlogen verhaal hield over het nut en de noodzaak van circulair leren. Met tal van voorbeelden inspireerde hij ons.

Daarnaast hadden we tekenaars van Getekend Verslag gevraagd om de plenaire verhalen en het werk aan de vraagstukken vast te leggen. Dat leverde hele bijzondere tekeningen op die ons zeker gaan helpen actief aan de slag te blijven met de opbrengst en het geheel weer verder te brengen.

Hier gebeurt het. En nu.

Hier gebeurt het. En nu.

 

De afgelopen jaren heeft het Middelbaar Beroepsonderwijs in de stad Almere een grote transformatie ondergaan. We hebben niet alleen hard gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs. Onze schoolgebouwen hebben ook een metamorfose ondergaan. De twee schoolgebouwen op de campus in Almere Buiten – MBO College Almere – is grootschalig gerenoveerd. In Stadsdeel Almere Poort hebben we een schitterend nieuw schoolgebouw mogen realiseren: MBO College Poort. Fysiek de poort tussen Amsterdam en Almere.

Onze studenten en medewerkers hebben een grote bijdrage aan al deze veranderingen geleverd. Zo heeft ieder student of collega zijn of haar verhaal over de afgelopen jaren. Met ontzettend veel plezier hebben we een aantal van deze verhalen gebundeld in het boek: Hier gebeurt het. En nu. Het is een boek over stap voor stap de wereld veroveren. Over jarenlang werken aan het realiseren van een bijzondere ambitie. Over wat er is veranderd en wat dat betekent. Een boek met persoonlijke ervaringen van zowel docenten als studenten, maar ook van opleidingsmanagers, directie en betrokken bedrijven. Allemaal bijzondere verhalen over wat er gebeurt bij MBO College Almere en MBO College Poort. Bovenal is het een boek voor iedereen die het mbo en onze studenten een warm hart toedraagt!

Zaterdag 3 november organiseren we onze eerste open dag van dit studiejaar. Iedereen is welkom in onze bijzondere gebouwen. Onze studenten en medewerkers vertellen u daar hun bijzondere verhaal. U kunt daar ook het boek Hier gebeurt het. En nu. meenemen!

Op www.veroverdewereld.nl zijn de verhalen in digitale vorm beschikbaar!

Het geheim van de Binnenkant in Buiten

Het geheim van de Binnenkant in Buiten

Het middelbaar beroepsonderwijs in de stad Almere ontwikkelt zich in hoog tempo. Eerder schreef ik al over het Wonder aan het Winterspelenplein waar een spiksplinternieuwe school wordt gerealiseerd.

In Almere Buiten is het MBO medio 1991 gestart met de bekende MTS en MEAO. In de loop der jaren is dat onderdeel van het ROC van Flevoland geworden en is het opleidingsaanbod uitgebreid. Het aantal studenten is door de grote groei van de stad flink toegenomen. Ons gebouw in Almere Buiten heet MBO College Almere en bestaat uit twee scholen: onze “Skills” school met opleidingen op niveau 4 en 3 voor Techniek, ICT, Mediavormgeving en Zorg en Welzijn en school waarin we alle studierichtingen aanbieden op niveau 2 en Entree. De route naar een echt vak en werk!

Ons onderwijs is flink aan het ontwikkelen en vernieuwen. Dat nieuwe en verbeterde onderwijs heeft ook recht op moderne en goed geoutilleerde huisvesting. Om die reden zijn we onze schoolgebouwen in Almere Buiten aan het renoveren.

Bij de start van het schooljaar 2018/2019 zal de gehele renovatie klaar zijn en zijn er twee scholen voor met een eigen profiel prachtig gehuisvest. Onze school met de “Skills” opleidingen is al helemaal klaar.

Het bijzondere van deze school is dat er tussen de opleidingsteams optimaal wordt samengewerkt aan zogenaamde “crossovers”. Denk daarbij aan innovatieve technische toepassingen voor de zorg of een moderne techniekopleiding met veel ICT. Zo zijn we in staat op goed in te spelen op de wensen van het afnemend beroepenveld. De economie van Almere is volop in ontwikkeling, wat deze school zo interessant maakt.

De buitenkant van onze scholen is nog niet veranderd. We hebben ervoor gekozen te investeren in de kwaliteit aan de binnenkant. Aan de buitenkant zie je dus niet dat er aan de binnenkant heel veel is veranderd. Dat klinkt bijna als een geheim. Maar het is echt waar, je moet bij ons binnen geweest zijn om ook daadwerkelijk te ervaren wat er veranderd is. Kleinschalig onderwijs in een bijzonder gebouw, waar studenten hun eigen plek hebben en waar het prettig is om te zijn. Opleidingen voor een diploma dat ertoe doet. Daar staan we voor. Onze Almeerse studenten verdienen het om de wereld te veroveren! Daar doen we het voor.

Het Wonder aan het Winterspelenplein

Het Wonder aan het Winterspelenplein

Als groot liefhebber van de schaatssport geniet ik iedere vier jaar van de Winterspelen. Het is geen toeval en echt een gevalletje synchroniciteit dat ik een nieuw MBO College mag realiseren aan het Winterspelenplein: MBO College Poort. En dan niet op nummer 35a of 9c, nee gewoon op nummer 1. In heel ons land is er geen tweede Winterspelenplein, dat maakt het extra bijzonder. Wat veel mensen nog niet weten is dat we hier niet zomaar een school realiseren maar dat hier echt sprake is van “het Wonder aan het Winterspelenplein“.

Al jaren zijn we met alle collega’s hard aan het werk om het middelbaar beroepsonderwijs in Almere te versterken, te verbeteren en bovenal veel herkenbaarder te positioneren. Er is al heel veel werk verzet. Het sluitstuk van deze operatie is het realiseren van dit onderwijs in eigentijdse en bijzonder gebouwen. En één van de drie gebouwen is dit nieuwe gebouw aan het Winterspelenplein.

Op dit moment zijn we met MBO College Poort op een paar honderd meter gevestigd in tijdelijke huisvesting. Zo kunnen studenten en collega’s iedere dag zien hoe de nieuwe school vordert. Op 4 mei 2017 hebben we de eerste paal geslagen en begin mei 2018 is het schoolgebouw al helemaal klaar. Studenten die deze zomer een diploma krijgen, zullen dit al in het nieuwe gebouw krijgen. Vanaf augustus krijgen alle zittende en nieuwe studenten van MBO College Poort les in het nieuwe gebouw.

Een school aan het Winterspelenplein kan natuurlijk niet zonder sport. De Sport en Bewegen opleidingen van ons ROC is daarom ook onderdeel van deze school. In een omgeving die sport ademt en waar het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) en het Topsportcentrum op een steenworp afstand liggen. En er is meer dan alleen sport in deze bijzondere school. Alle dienstverlenende opleidingen op niveau 4 – denk hierbij aan economische, juridische en administratieve opleidingen – en de meer op vrijetijd en ondernemen gerichte opleidingen maken ook onderdeel uit van deze school. Mooie en ook kwalitatief goede opleidingen met een prima perspectief op een baan of vervolgopleidingen.

En tot slot wil ik nog iets over het schoolgebouw zelf. Het wordt een erg duurzaam gebouw, maar bovenal wordt het een heel mooi gebouw. Met een atrium van drie verdiepingen. Het gevoel van ruimte en het gebruik van veel natuurlijke materialen zal zorgen voor een bijzonder prettige omgeving voor studenten en medewerkers. Bedacht door architect Burton Hamfelt en gebouwd door Lithos bouw en ontwikkeling. Een parel voor de stad Almere en misschien wel de mooiste school van Almere, de provincie en de metropoolregio. Met recht een wonder.. Vertel dat gerust door…