Een stukje storytelling: Route 66 is eind 2010 binnen het ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland ontstaan. Een aantal directeuren had toen de overtuiging dat veel dingen in de organisatie echt anders konden. Niet uit frustratie of teleurstelling, maar vanuit het perspectief dat er mooie kansen lagen. Een andere weg – of route – geïnitieerd door een viertal collega’s die allemaal geboren zijn in 1966. Hoe grappig? Zo is de naam Route 66 ontstaan.

We zijn begin 2011 aan het werk gegaan met het verkennen van onze ambities, zowel inhoudelijk als persoonlijk. Al snel ontstonden er twee dimensies van Route 66: “het gedachtengoed” en “het werken met principes van Theory U”. We kwamen in de verkenning van onze ambities in aanraking met Theory U van Otto Scharmer. In de jaren daarvoor heb ik – samen met een aantal collega’s – deelgenomen aan het programma Touching the Community Soul. Dat inspireerde mij zeer om andere manieren van organiseren en organisatieontwikkeling te verkennen. Het bijzondere hieraan was niet alleen het conceptuele gedachtegoed, maar juist de verbinding met je eigen leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.

Voor Route 66 bleek het werken met principes van Theory U goed te passen bij onze verkenning. Mede hierop gebaseerd organiseren we inmiddels ruim 7 jaar activiteiten onder de naam “Theory U Experience”. Dit doen we voor onze collega’s binnen het ROCvA, ROCvF en VoVA. Verhalen van een aantal collega’s die aan hieraan hebben deelgenomen zijn te lezen in het bijzondere boekje “Route 66, Bestemming Bereikt” dat eind 2016 is uitgegeven.

Het gedachtengoed dat we vanuit Route 66 hebben ontwikkeld, is een onderdeel geworden van onze roc-brede strategie. Het gedachtengoed gaat met name over hoe we in onze organisatie meer “Eigenaarschap en Betrokkenheid” kunnen realiseren. Wij zien dat als een van de cruciale succesfactoren voor het realiseren van onze ambities.

De afbeelding hierboven staat symbool voor onze strategie in de periode 2011 – 2015. We noemen dit de “Gouden Driehoek”. Eigenaarschap en Betrokkenheid” vormt een van de drie kernelementen. Eind 2015 hebben we onze strategie richting 2020 o.a. tijdens een bijeenkomst met 600 medewerkers en studenten verkend. Daaruit is de ambitie van “Ieder team een Superschool” ontstaan, waarbij de term superschool door onze studenten is bedacht. De gouden driehoek is doorontwikkeld tot de metafoor van een boot, met het team als superschool. “Eigenaarschap en Betrokkenheid” vormen nog steeds een belangrijk element.

Route 66 levert niet vanuit haar gedachtengoed niet alleen een bijdrage aan de plannen. In termen ven Theory U werken we ook met concrete initiatieven of prototypes. Voorbeelden hiervan zijn “De bank van Kans” en de pilot “Ontregelen”. Voorbeelden van hoe het anders kan in de praktijk, en waar het vergroten van eigenaarschap en betrokkenheid toe kan leiden.

De activiteiten binnen onze Theory U Experience ontwikkelen zich verder in 2019. Ook zijn we bezig om initiatieven te ontwikkelen op het raakvlak van “Eigenaarschap en Betrokkenheid” en leiderschap. In de afgelopen jaren is het conceptuele gedachtengoed concreet geworden. Hierbij maken we gebruik van het “synchroniciteitsmodel” dat ook binnen Touching the Community Soul wordt onderzocht en ontwikkeld.

Share This