In 2019 zijn we gestart met de zevende editie van onze Theory U Experience. We bieden een breed en gevarieerd programma aan. Deze pagina is bevat informatie over en is bedoeld voor bedoeld voor de deelnemers aan de tweedaagse training Groepsdynamica. Privacygevoelige informatie en documenten met copyright zijn beveiligd met een wachtwoord.

Tweedaagse training Groepsdynamica

Hieronder vind je een tweetal introductiefilmpjes over het gedachtengoed van Route 66 en de Theory U Experience die daar onderdeel vanuit maakt. Een van de fundamenten onder de Theory U Experience is het model waarin we drie werelden onderscheiden. Een tweetal afbeeldingen daarvan vind je ook hieronder. Onze ervaring is dat het accent in ons werk nogal eens op de tastbare “Wereld van Actie en Materie” ligt. Wij noemen dat ook wel de wereld waarin we een “functie” hebben. 

Onze overtuiging is dat een evenwichtige aandacht voor alle drie de werelden ervoor zorgt dat dingen makkelijker gaan, soms bijna vanzelf. Met een gevoel van positiviteit. We noemen dat ook wel “flow”. In onze programma’s bieden we om die reden onderdelen aan waar het accent ligt op de twee andere werelden waarin je geen “functie” maar een “rol” en “betekenis” hebt.

Onze organisatie – het ROC van Amsterdam – Flevoland is een systeem waarin werken. In vele verschijningsvormen, bijvoorbeeld een kleine groep collega’s, een klas studenten, jouw team, een mbo-college of de gehele organisatie. Als zo’n systeem niet goed functioneert,  belemmert dat de resultaten die we graag willen bereiken en ook bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling en groei. Een systeem dat “gezond” is, biedt juist ongekende mogelijkheden. We behalen makkelijker onze resultaten, het is meestal prettiger en het geeft ruimte voor groei in vele dimensies. 

Vanuit die gedachten hebben we een Tweedaagse training Groepsdynamica aan ons programma toegevoegd. Zoals alle onderdelen die we aanbieden is het programma ervaringsgericht en krijgen deelnemers de kans om hun eigen vraagstuk in de training in te brengen. Tegelijkertijd komt de theorie van groepsdynamica aan bod. (Er is niet één model, er zijn vele varianten. Wij hanteren het model van Piet Weisfelt).

Aan het eind van de twee dagen heb je nieuwe handvatten aangereikt gekregen over en ervaringen opgedaan in het werken met diverse groepen vanuit het perspectief van groepsdynamica. Het programma wordt begeleid door twee ervaren en deskundige trainers, Ninouk Hehenkamp en Annemiek Streng.

De 3 Werelden

De 3 Werelden en de blinde vlek

Theoretische beschrijving van groepsontwikkeling

Theoretische beschrijving van de Scriptcirkel

Flapovers en oefeningen

Evaluatie tweedaagse Groepsdynamica 28 en 29 november

De vragenlijst bestaat uit een aantal onderdelen. Naast jouw persoonlijke gegevens – naam en e-mail – vragen we je naar de evaluatie van dag 1, dag 2 en de toepasbaarheid van wat we in de twee dagen hebben gedaan. Zoals je van ons mag verwachten gaan we zeer discreet om met jouw gegevens.

Evaluatie tweedaagse Groepsdynamica 23 en 24 januari

De vragenlijst bestaat uit een aantal onderdelen. Naast jouw persoonlijke gegevens – naam en e-mail – vragen we je naar de evaluatie van dag 1, dag 2 en de toepasbaarheid van wat we in de twee dagen hebben gedaan. Zoals je van ons mag verwachten gaan we zeer discreet om met jouw gegevens.

Share This