In 2019 starten we met de zevende editie van onze Theory U Experience. Deze pagina is bedoeld voor de deelnemers aan Route 66 in één dag op 1 maart. Privacygevoelige informatie is beveiligd met een wachtwoord.

Route 66 in één dag: Ruimte en Grenzen:  1 maart 2019

Vooronderstellingen Ruimte

 • Als je erin stapt, kan het zó groot zijn dat je behoefte volet aan begrenzing. => anders wordt het leegte.
 • Je kunt de ruimte niet ervaren als oude ervaringen je in de weg staan => eigen censuur.
 • Het spontaan erin stappen kan zoveel extra werk opleveren dat j ehet gevoel hebt een aap op je schouder te hebben die nooit meer weggaat.
 • Je kunt er alleen openingaan als je weet hebt van je eigen grenzen en deze adequaat kunt aangeven.
 • Het vraagt bewustzijn op wat jij nodig hebt om je ruimte goed in te kunnen nemen.

Contact op de grens

 • Alleen op de grens vindt er werkelijk contact plaats en gaat de liefde stromen.
 • Op de grens laat je jezelf vol zien in wie je werkelijk bent: grenzen, behoeftes, neigingen, angst, etc.
 • Alleen op de grens groeit zelfvertrouwen en zelfrespect.
 • Als iemand over je grens gaat ontstaat er boosheid die je kunt gebruiken om voor jezelf/je grens te gaan staan.
 • Als je iemand over je grens laat gaan ga je uit contact met jezelf en daardoor met de ander.
 • Als je niet óp de grens ontmoet is er geen echt contact.

Evaluatie Ruimte en Grenzen 1 maart 2019

De vragenlijst bestaat uit een aantal onderdelen. Naast jouw persoonlijke gegevens – naam en e-mail – vragen we je naar de evaluatie van het programma en de toepasbaarheid van je ervaringen. Zoals je van ons mag verwachten gaan we zeer discreet om met jouw gegevens.

Share This