De Theory U Experience is in 2012 gestart als zesdaags ervaringsgericht programma voor medewerkers van het ROCvA, ROCvF en het VOvA. Het programma is geïnspireerd op Synchroniciteit als organisatieprincipe en bevat belangrijke elementen van Theory U. Otto Scharmer heeft het in zijn beschrijving van Theory U over twee vragen: “Wie ben ik” en “Wat heb ik te doen”. Dat vraagt bewustwording en bewustzijn. Wat is mijn hoogste potentieel? Deze vragen staan in onze programma’s centraal.

Inmiddels hebben we met ruim 300 collega´s in dit programma mogen werken in zes bijzondere jaargangen. Op basis van alle ervaringen en de feedback van de deelnemers passen we de opzet van ons programma in 2019 aan.

Centraal staat het verdiepingsprogramma”. Dit programma bestaat uit twee tweedaagse sessies. De eerste tweedaagse vond plaats op 17 en 18 januari, de tweede op 13 en 14 juni. In het najaar van 2019 zal een vijfde dag gepland worden.

Naast het kernprogramma gaan we een aantal eendaagse bijeenkomsten organiseren onder de naam “Route 66 in één dag”. Deze dagen hebben allemaal een eigen thema en zijn voor iedere collega toegankelijk. Ook als je al eerder aan het kernprogramma hebt deelgenomen of als je wellicht van plan bent aan het kernprogramma deel te nemen. De thema’s die we centraal stellen zijn:

“Hoe gebruik ik Theory U in de klas?”  (Datum nader te bepalen)

“Wat doet verandering met mij en wat is mijn persoonlijk leiderschap?”  (Vrijdag 22 maart)

“Hoe ga ik om met ruimte en hoe bewaak ik mijn grenzen?”  (Vrijdag 1 maart, is de eerste editie gehouden. Wegens de positieve feedback organiseren we in juni 2019 een tweede dag)

Er is veel animo voor een tweedaags programma “Groepsdynamica”  . Wegens de grote belangstelling organiseren we dit op 25 & 26 april en 9 & 10 mei. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Alle programma’s organiseren we voor medewerkers. Het programma is gericht op jou, jouw rol en betekenis in onze organisatie. Iedere deelnemer werkt aan een eigen vraagstuk. Er wordt altijd vanuit bewustzijn betekenisvol en ervaringsgericht gewerkt. In alle programmaonderdelen maken we gebruik van Action Learning. Action Learning staat voor het werken aan echte vraagstukken in een kleine groep, in actie komen en daarvan leren. Onderstaand plaatje geeft inzicht in de verschillende dimensies en resultaten.

Een van de resultaten van Action Learning is de ontwikkeling van de organisatie. Die ontwikkeling is een verantwoordelijkheid van alle medewerkers, ongeacht de functie die iemand heeft. Wij gaan uit van het principe dat elke ontwikkeling van een medewerker – hoe klein ook – een ontwikkeling van de organisatie tot gevolg heeft. Heel veel kleine persoonlijke ontwikkelingen zorgen voor een hele grote ontwikkeling van de organisatie. In het programma gaat de aandacht vanuit dat perspectief veel meer naar je rol en betekenis voor de organisatie dan de functie die je bekleed.

Deelnemen aan een van de programma’s betekent dat je collega’s van andere colleges en/of diensten ontmoet en leert kennen. Het betekent ook dat je een aantal waardevolle ervaringen kan beleven, ervaringen die je helpen reflecteren op je eigen vraagstuk en jou grootste potentieel. Het meest veelzeggend is misschien wel de feedback van collega’s die hebben deelgenomen. Wil je aan één van de programmaonderdelen deelnemen? Meld je aan op https://markvlasblom.com/tue/programma2019/

Bijzonder om dit samen met collega’s te doen en het heeft iets bij mezelf in gang gezet.

Een waardevolle aanvulling op mijn persoonlijke ontwikkeling en die van de gezamenlijkheid binnen onze ROC’s.

Een waardevolle aanvulling op mijn persoonlijke ontwikkeling en die van de gezamenlijkheid binnen onze ROC’s.

Prachtig programma met een hele mooie invulling. Vanuit alle verschillende invalshoeken met de U bezig zijn heeft een prachtig effect.

Ik ben wéér een meer tevreden werknemer. Zó super dat jullie deze investering (in mankracht, arbeidsuren én geld) willen doen in je Eigen mensen en dat deze vrij en open staat voor een ieder, zónder terughoudendheid, zonder regels mitsen, POP’s en PAP’s, zó slim. Een warm welkom vanaf het begin. Ik denk dat jullie niet alleen weer 50 ambassadeurs voor deze leergang erbij hebben, maar ook 50 ambassadeurs naar externe partijen toe: #trotsopmijnwerkgever. :).

Ik ben wéér een meer tevreden werknemer. Zó super dat jullie deze investering (in mankracht, arbeidsuren én geld) willen doen in je Eigen mensen en dat deze vrij en open staat voor een ieder, zónder terughoudendheid, zonder regels mitsen, POP’s en PAP’s, zó slim. Een warm welkom vanaf het begin. Ik denk dat jullie niet alleen weer 50 ambassadeurs voor deze leergang erbij hebben, maar ook 50 ambassadeurs naar externe partijen toe: #trotsopmijnwerkgever. :).

Heel mooi, veel dank daarvoor. Het heeft mij vooral gebracht dat mijn vertrouwen in de organisatie is gegroeid. Na 22 jaar ROCvA en veel momenten van het gemis aan veiligheid is het een GROOT cadeau om te zien en voelen dat ik er wèl toe doe. DANK!

Ik heb het als een groot cadeau ervaren om op persoonlijk vlak de diepte in te kunnen gaan en aan jezelf te kunnen werken. Dit, om niet alleen als werknemer van het ROCvA, maar juist ook privé in het dagelijkse leven mijn voordeel mee te kunnen doen. 

Share This