Recent hadden we een bijeenkomst als onderdeel van de strategieverkenning voor onze ROC’s. In de afgelopen maanden ben ik met een aantal collega’s de rol van technologie hierbinnen aan het verkennen. In de dialoog hierover kwam de metafoor uit de Retail naar voren. Veel mensen bekijken en passen kleding in winkels om dat later via internet te bestellen. Dat is immers vaak goedkoper. Winkelen is een soort beleving geworden, kopen een heel andere. We herkennen dit in de vele lege winkelpanden die we overal zien.

Interessant aan deze metafoor de vraag waar het leren plaatsvindt en wat de beleving bij docenten, studenten en bedrijven of instellingen is. Hoe zien wij de toekomst, staan we er open voor of ontkennen we die?

Bij het bezoeken van bedrijven ontmoeten we het beeld dat zij graag met onze studenten willen werken. Dat werken is ook het investeren in groei en competentieontwikkeling van studenten. Hierbij wordt een positieve houding van een student verwacht; fatsoenlijk, leergierig en in staat om te leren. Kennis van de nieuwste technologie wordt juist niet verwacht. Bedrijven beseffen genoeg dat het onderwijs hier maar beperkt toe in staat is.

Reflectie op ons onderwijs levert vaak de ambitie op meer op de individuele student gerichte leerwegen te aan te willen bieden. Daarbij is het ook de vraag hoe we technologie in kunnen zetten om studenten beter en efficiënter te laten leren. Er schuilt een gevaar in een focus op technologie. Welke competenties heeft een student nodig voor het benutten van die technologie. Metacognitie is in deze context belangrijk en wordt nog wel eens onderschat.

Venn

 

 

 

 

 

 

De ontwikkeling van metacognitieve competenties van studenten kan een belangrijke bijdrage leveren bij het vergroten van het rendement van ons onderwijs. Een kritische vraag daarbij is vanzelfsprekend hoe het met onze eigen competenties op dit vlak gesteld is? Zijn we ons bewust van het feit dat wij meestal ook de eerste hit op Google gebruiken?? Innovatie is van alle tijden. Interessant is het onderstaande plaatje.

Paradigma

 

 

 

 

 

 

 

Zowel het gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden als het beter benutten van allang bestaande technologieën biedt kansen. Het interessantst is het combineren van beiden. Nieuwe technologieën die door anders te denken nieuwe mogelijkheden bieden. Daar ligt de uitdaging. Als we ons daar bewust van zijn en dit samen met de bedrijven en instellingen verkennen die onze studenten straks willen hebben, kan het niet anders dan dat kijken kopen is. En als wij het niet doen, doen anderen het zeker..

Share This