Het middelbaar beroepsonderwijs in de stad Almere ontwikkelt zich in hoog tempo. Eerder schreef ik al over het Wonder aan het Winterspelenplein waar een spiksplinternieuwe school wordt gerealiseerd.

In Almere Buiten is het MBO medio 1991 gestart met de bekende MTS en MEAO. In de loop der jaren is dat onderdeel van het ROC van Flevoland geworden en is het opleidingsaanbod uitgebreid. Het aantal studenten is door de grote groei van de stad flink toegenomen. Ons gebouw in Almere Buiten heet MBO College Almere en bestaat uit twee scholen: onze “Skills” school met opleidingen op niveau 4 en 3 voor Techniek, ICT, Mediavormgeving en Zorg en Welzijn en school waarin we alle studierichtingen aanbieden op niveau 2 en Entree. De route naar een echt vak en werk!

Ons onderwijs is flink aan het ontwikkelen en vernieuwen. Dat nieuwe en verbeterde onderwijs heeft ook recht op moderne en goed geoutilleerde huisvesting. Om die reden zijn we onze schoolgebouwen in Almere Buiten aan het renoveren.

Bij de start van het schooljaar 2018/2019 zal de gehele renovatie klaar zijn en zijn er twee scholen voor met een eigen profiel prachtig gehuisvest. Onze school met de “Skills” opleidingen is al helemaal klaar.

Het bijzondere van deze school is dat er tussen de opleidingsteams optimaal wordt samengewerkt aan zogenaamde “crossovers”. Denk daarbij aan innovatieve technische toepassingen voor de zorg of een moderne techniekopleiding met veel ICT. Zo zijn we in staat op goed in te spelen op de wensen van het afnemend beroepenveld. De economie van Almere is volop in ontwikkeling, wat deze school zo interessant maakt.

De buitenkant van onze scholen is nog niet veranderd. We hebben ervoor gekozen te investeren in de kwaliteit aan de binnenkant. Aan de buitenkant zie je dus niet dat er aan de binnenkant heel veel is veranderd. Dat klinkt bijna als een geheim. Maar het is echt waar, je moet bij ons binnen geweest zijn om ook daadwerkelijk te ervaren wat er veranderd is. Kleinschalig onderwijs in een bijzonder gebouw, waar studenten hun eigen plek hebben en waar het prettig is om te zijn. Opleidingen voor een diploma dat ertoe doet. Daar staan we voor. Onze Almeerse studenten verdienen het om de wereld te veroveren! Daar doen we het voor.

Share This