Dinsdag 12 februari hebben we deel 2 van onze Theory U Experience beleefd. Helaas zorgde de griep ervoor dat we met iets minder dan 66 deelnemers waren. Ditmaal was de bijeenkomst op Conferentiecentrum Drakenburg, midden in de Baarnsche bossen.

Voor deze tweede dag hebben we een programma samengesteld waarin ervaren centraal stond. De start bestond uit een 14-tal “pitches” van de gevormde Action Learning Groups over het vraagstuk waar elke groep aan werkt. Het was bijzonder om te zien met hoeveel passie en energie de groepen aan de slag zijn.

Er waren drie ervaringssessies waar alle deelnemers zich over verdeelden. Judy de Graaff verzorgde een sessie waarin we ervaring konden opdoen met systemisch werken. Systemisch werken biedt een helder en concrete inzicht in de onderliggende dynamiek van de samenwerking. De deelnemers hebben hun onbewuste sociale cognitie en de potentie hiervan ervaren in opstellingen. Een ervaring die past bij de fases van sensing en presencing.

“Wat is jouw verhaal” luidde de tweede ervaringssessie die werd verzorgd door Jacolijne Coops. In deze sessie stond reflectie op de vraag “Wanneer had jij het gevoel dat het leven jou wat wilde vertellen” centraal. Door het vertellen en terughoren van je eigen verhaal vanuit diverse gezichtspunten ontstaat een bredere – universele – context.

De derde ervaringssessie werd verzorgd door Tim Colijn. De essentie van deze  sessie was het ervaren van je eigen oordeel en “the voice of judgement”. Vanuit een reflectie op ieders eigen oordeel werd verkend wat de deelnemers hier zelf aan kunnen doen.

Vanuit de ervaringssessies is binnen de Action Learning Groups gewerkt aan de verdieping en verrijking van de eigen vraagstukken. Zo zetten we weer een stap naar het vervolg. Op weg naar deel 3 van onze Theory U Experience is ieder deelnemer uitgenodigd op onderzoek uit te gaan. Gaan kijken bij andere organisaties en bedrijven die succesvol zijn kan vaak helpen bij het oplossen van het eigen vraagstuk en ontzettend inspirerend zijn. Otto Scharmer beschrijft de verschillende fasen van de “U” ook in termen van “(..) in contact te komen met ons ware zelf. ‘Presencing’, ’to Sense and bring in the present one’s highest future potential’.” Wij nodigen alle deelnemers uit het hoogst haalbare toekomstige potentieel waar te nemen en in het nu te realiseren. Op naar het vervolg!

Share This