In het najaar van 2013 startte de tweede editie van Theory U Experience II. Een vijfdaagse ontdekkingstocht voor medewerkers van het ROC van Amsterdam, het ROC van Flevoland en het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam. Het traject is onderdeel van de veranderbeweging Route 66 en staat open voor alle medewerkers.

Deelname is vrijwillig, echter niet vrijblijvend. Elke deelnemer heeft bij de start zijn of haar eigen vraagstuk benoemd waarin in de vijfdaagse actief wordt gewerkt. Deelnemers verdelen zich over een aantal “Action Learning Groups”. Deze groepen vormen zich op basis van de thema’s van de vraagstukken en maximaal verschillend in termen van de “Archetypen van Jung”. Dit optimaliseert het werken met Action Learning

De kern van het programma is anders denken, anders ervaren en anders doen. Om dat te kunnen realiseren is het belangrijk om uit de hectiek van alledag te stappen en te vertragen. Tijdens het programma is daar veel aandacht voor en gebruiken we elementen uit Theory U als basis voor werkvormen en methodieken.

De aanpak en werkvormen zijn niet alledaags en roept weleens vragen op. In de praktijk blijkt het effect groot, niet alleen voor de deelnemers zelf, maar juist ook voor de organisatie. Wij ervaren dat kleine veranderingen van vele individuen bijdragen aan grotere veranderingen in onze organisaties.

Van de tweede editie is een documentaire gemaakt die meer inzicht geeft in de aanpak en de effecten,. We zijn er trots op!

Share This