Eind maart 2011 hebben we het hele MT van het ROC Flevoland, het ROC van Amsterdam en het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam meegenomen in onze reis. Dat was een inspirerende tweedaagse waarin we veel steun vonden voor het werken met de principes van Theory U en het gedachtengoed van Route 66. Ook hiervan heeft Wim Beijderwellen een indrukwekkende beelden vastgelegd die veelzeggend zijn.

Share This